Voor Ouders

Inleiding
De groepsbehandeling “Kinderen uit de Knel” is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor hun kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van ouders, hun kinderen, en hun netwerk.

Doelstelling
Het doel van de groepsaanpak is dat kinderen letterlijk “uit de knel” raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt. Daardoor komt er ruimte voor de ouders om op een andere manier met de conflictgebieden om te gaan zodat hun kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Het programma is ontwikkeld door het Lorentzhuis, instituut voor systeemtherapie en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Lees meer over het Lorenzhuis en het KJTC.

Het team van “Kinderen uit de Knel Rotterdam” is getraind door door het Lorentzhuis en het KJTC.

Zo werkt het
Ouders melden zich beiden aan, krijgen gezamenlijk twee intakegesprekken en nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst én aan de acht daarop volgende groepszittingen van twee uur. Hun kinderen nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.

In de kindergroep worden de kinderen op een creatieve wijze begeleid in het omgaan met de lastige situatie waarin zij zich bevinden.

De groep bestaat uit ongeveer zes ouderparen; het aantal kinderen in de kindergroep varieert.

De bijeenkomsten vinden op weekdagen plaats, over het algemeen op een maandag, dinsdag of donderdag na schooltijd.

Klik hier voor een actueel overzicht van de eerstvolgende groep.

Aanmelden
Om mee te kunnen doen met de groepsbehandeling moet u bereid zijn om:

  • Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
  • Als ouders samen te komen naar de intake
  • Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, de behaalde verbeteringen en voor onderzoek.

Belangrijk! Pas nadat alle aanmeldformulieren door beide ouders zijn getekend en door ons ontvangen, kunnen we het intake gesprek inplannen. U bent daar beiden bij aanwezig. Op basis van het gevoerde intakegesprek besluiten wij of u op de lijst komt als kandidaten voor de volgende groep.

Klik hier voor het aanvragen van de aanmeldformulieren. Wij nemen binnen een dag  contact met u op om verdere details te bespreken en om eventuele extra vragen te beantwoorden.