Volgende groep

Eerstvolgende groep
De volgende groep ouders en kinderen start in november 2017.
U kunt zich nog aanmelden voor deelname.

Belangrijk hierbij is dat beide ouders zich allebei zelf aanmelden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@kinderenuitdeknelrotterdam.nl.

Kosten
Voor de deelnemende ouders zijn er geen kosten aan deelname verbonden.
Wel vragen we, bij verwijzing, een indicatie of verwijsbrief aan de verwijzende instantie. U kunt hierbij denken aan verwijzing door het wijkteam, JBRR, Raad voor de Kinderbescherming, de rechter of uw advocaat.

Data bijeenkomsten
De acht bijeenkomsten vinden op dinsdag plaats van 15.45 uur tot 18.00 uur. Locatie is Heindijk 16, 3079 PM in Rotterdam.

Netwerkbijeenkomst
Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt de netwerkbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is verplicht. Voor deze bijeenkomst nodigen de deelnemende ouders voor hen belangrijke personen uit. Te denken valt aan hun ouders of familieleden, hun partner, advocaat of hulpverlener.

Klik hier om u aan te melden of voor meer informatie.